CLEANLIGHT - Made in Korea

Giá bán: Liên hệ
BẢNG BÁO GIÁ TẤM POY ĐẶC HÀN QUỐC
 
GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ĐỘ DÀY QUI CÁCH ĐƠN GIÁ
NGANG DÀI
1.7mm
1.22m
40m
244,000
(VND/m2)
1.52m
30m
1.8m
2.1m
1.9mm
1.22m
40m
284,000
(VND/m2)
1.52m
30m
1.8m
2.1m
2.5mm
1.22m
30m
370,000
(VND/m2)
1.52m
1.8m
24.4m
2.1m
20m
2.8mm
1.22m
30m
410,000
(VND/m2)
1.52m
1.8m
24.4m
2.1m
20m
3.8mm
1.22m
5.8m
575,000
(VND/m2)
1.52m
1.8m
2.1m
4.8mm
1.22m
5.8m
695,000
(VND/m2)
1.52m
5.8m/20m
1.8m
5.8m/15m
2.1m
5.8m
Hỗ trợ khách hàng
HL : 0933266248