CLEANLIGHT - Made in Korea

Giá bán: Liên hệ
BẢNG BÁO GIÁ TẤM POY ĐẶC HÀN QUỐC
 
GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ĐỘ DÀY QUI CÁCH
NGANG DÀI
1.7mm
1.22m
40m
1.52m
30m
1.8m
2.1m
1.9mm
1.22m
40m
1.52m
30m
1.8m
2.1m
2.5mm
1.22m
30m
1.52m
1.8m
24.4m
2.1m
20m
2.8mm
1.22m
30m
1.52m
1.8m
24.4m
2.1m
20m
3.8mm
1.22m
5.8m
1.52m
1.8m
2.1m
4.8mm
1.22m
5.8m
1.52m
5.8m/20m
1.8m
5.8m/15m
2.1m
5.8m
Hỗ trợ khách hàng
HL : 0933266248