SUPERLITE - Made in Malaysia

Giá bán: Liên hệ

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ĐỘ DÀY QUI CÁCH
NGANG DÀI
1.9mm 1.22m 40m
1.52m
30m
1.8m
2.1m

2.5mm
1.22m 40m
1.52m
1.8m 30m
2.1m

2.8mm
1.22m 30m
1.52m
1.8m 24.4m
2.1m 20m


3.8mm
1.22m 30m
1.52m
1.8m 20m
2.1m


4.8mm
1.22m 5.8m
1.52m
1.8m
2.1m
10mm 1.22m 2.44m

 

 
Hỗ trợ khách hàng
HL : 0933266248