SUPERLITE - Made in Malaysia

Giá bán: Liên hệ

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ĐỘ DÀY QUI CÁCH ĐƠN GIÁ
NGANG DÀI
1.9mm 1.22m 40m

215,000
(VND/m2)
1.52m
30m
1.8m
2.1m

2.5mm
1.22m 40m
270,000
(VND/m2)
1.52m
1.8m 30m
2.1m

2.8mm
1.22m 30m
310,000
(VND/m2)
1.52m
1.8m 24.4m
2.1m 20m


3.8mm
1.22m 30m
430,000
(VND/m2)
1.52m
1.8m 20m
2.1m


4.8mm
1.22m 5.8m
530,000
(VND/m2)
1.52m
1.8m
2.1m
10mm 1.22m 2.44m
1,360,000
(VND/m2)

 

 
Hỗ trợ khách hàng
HL : 0933266248