VERMAX - Made in Malaysia

Giá bán: Liên hệ
BẢNG GIÁ TẤM POLY ĐẶC HIỆU VERMAX - MALAYSIA
GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ĐỘ DÀY QUI CÁCH ĐƠN GIÁ
NGANG DÀI
 
 
1.9mm
 
1.22m
40m
 
 
269,000
(VND/m2)
 
1.52m
 
30m
1.8m
2.1m
 
 
2.5mm
 
1.22m
 
30m
 
 
345,000
(VND/m2)
 
1.52m
1.8m
24.4m
2.1m
20m
 
 
2.8mm
 
1.22m
 
30m
 
 
385,000
(VND/m2)
 
1.52m
1.8m
24.4m
2.1m
20m
 
 
3.8mm
 
1.22m
 
 
5.8m
 
 
560,000
(VND/m2)
 
1.52m
1.8m
2.1m
 
 
4.8mm
 
1.22m
5.8m
 
675,000
(VND/m2)
 
1.52m
5.8m/20m
1.8m
5.8m/15m
2.1m
5.8m
10mm 1.22m 2.44m
1,460,000
(VND/m2)
 
Hỗ trợ khách hàng
HL : 0933266248