VERMAX - Made in Malaysia

Giá bán: Liên hệ
BẢNG GIÁ TẤM POLY ĐẶC HIỆU VERMAX - MALAYSIA
GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ĐỘ DÀY QUI CÁCH
NGANG DÀI
 
 
1.9mm
 
1.22m
40m
1.52m
 
30m
1.8m
2.1m
 
 
2.5mm
 
1.22m
 
30m
1.52m
1.8m
24.4m
2.1m
20m
 
 
2.8mm
 
1.22m
 
30m
1.52m
1.8m
24.4m
2.1m
20m
 
 
3.8mm
 
1.22m
 
 
5.8m
 
1.52m
1.8m
2.1m
 
 
4.8mm
 
1.22m
5.8m
1.52m
5.8m/20m
1.8m
5.8m/15m
2.1m
5.8m
10mm 1.22m 2.44m
 
Hỗ trợ khách hàng
HL : 0933266248